Jak w praktyce szkolnej realizować zasadę równości?

Uczenie o prawach człowieka od I klasy szkoły podstawowej nie jest hobby nauczyciela, nie jest dodatkowym zajęciem, jest obowiązkiem, który spoczywa na każdym nauczycielu, co wynika z podstawy programowej kształcenia ogólnego, gdzie zapisano: "Uczeń kończący III klasę szkoły podstawowej jest tolerancyjny wobec innej narodowości, tradycji kulturowej itp. Rozumie, że wszyscy ludzie mają równe prawa niezależnie od tego, gdzie się urodzili, jak wyglądają, jaką religię wyznają, jaki mają status materialny".

Continue reading "Jak w praktyce szkolnej realizować zasadę równości?"

W drodze do szkoły bezpiecznej i przyjaznej uczniowi

Rządowy program na lata 2008 – 2013 Bezpieczna i przyjazna szkoła dokonał istotnej zmiany w podejściu do zadań w obszarze wychowania, profilaktyki i promocji zdrowia. Ukierunkowany on został na budowanie szkoły wspierającej uczniów a jednocześnie wymagającej.

Continue reading "W drodze do szkoły bezpiecznej i przyjaznej uczniowi"

Obcowanie ze sztuką jako stymulator rozwoju ekspresji twórczej dziecka

Dziecko otwarte na bodźce zewnętrzne czerpie wciąż nowe doświadczenia i chłonie przekazywane mu sygnały, by przetwarzać i wykorzystywać je w celu lepszego komunikowania się ze światem dorosłych. Komunikacja taka odbywa się m.in. poprzez twórcze działanie. Osoby funkcjonujące w najbliższym otoczeniu dziecka, mające zasadniczy wpływ na jego rozwój psychiczny i kształtowanie osobowości, posiadają do dyspozycji cały arsenał dzieł sztuki, który może stać się doskonałym stymulatorem rozwoju ekspresji twórczej.

Continue reading "Obcowanie ze sztuką jako stymulator rozwoju ekspresji twórczej dziecka"

Co po wakacjach…?

I znowu, jak co roku kończą się wakacje, za kilka dni będą tylko miłym wspomnieniem. Znowu stajemy na początku wędrówki, która potrwa do czerwca. Zwykle na początku jakieś drogi podejmujemy postanowienia. Kusi nas by coś zmienić. Robimy jakieś plany. Chcemy być… przyrzekamy, że coś zaczniemy robić… czegoś nigdy nie robić… U progu nowego roku szkolnego oczekiwania i postanowienia mają starsi i młodsi, uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Continue reading "Co po wakacjach…?"