Obcowanie ze sztuką jako stymulator rozwoju ekspresji twórczej dziecka

Dziecko otwarte na bodźce zewnętrzne czerpie wciąż nowe doświadczenia i chłonie przekazywane mu sygnały, by przetwarzać i wykorzystywać je w celu lepszego komunikowania się ze światem dorosłych. Komunikacja taka odbywa się m.in. poprzez twórcze działanie. Osoby funkcjonujące w najbliższym otoczeniu dziecka, mające zasadniczy wpływ na jego rozwój psychiczny i kształtowanie osobowości, posiadają do dyspozycji cały arsenał dzieł sztuki, który może stać się doskonałym stymulatorem rozwoju ekspresji twórczej.

Continue reading "Obcowanie ze sztuką jako stymulator rozwoju ekspresji twórczej dziecka"

Metody nauczania a realizacja podstawy programowej

Wiedzieć, "co" – to połowa sukcesu, wiedzieć, "dlaczego" i "jak" – to całość. Jesteśmy na progu nowego roku szkolnego 2010/1011, roku, który znowu stawia przed nami nowe zadania. Wkraczamy w drugi rok realizacji nowej podstawy programowej. Zdążyliśmy się już z nią oswoić, co nie znaczy, że wszyscy są zachwyceni. Początki często bywają trudne, na podsumowania przyjdzie nam jeszcze poczekać. Tymczasem trzeba "walczyć" dalej.

Continue reading "Metody nauczania a realizacja podstawy programowej"

Bieżący Internetowy Przegląd Edukacyjny – zawsze na bieżąco w Internecie

Jak być na bieżąco z wobec szybkich zmian, jakim podlegają dziś wyzwania i możliwości edukacyjne wynikające z rozwoju nowych technologii? Jak sprawnie oddzielić faktyczne nowości od sprytnej reklamy, a perełki od szumu informacyjnego? Proponujemy nowoczesne rozwiązanie: Bieżący Internetowy Przegląd Edukacyjny.

Continue reading "Bieżący Internetowy Przegląd Edukacyjny – zawsze na bieżąco w Internecie"

Co po wakacjach…?

I znowu, jak co roku kończą się wakacje, za kilka dni będą tylko miłym wspomnieniem. Znowu stajemy na początku wędrówki, która potrwa do czerwca. Zwykle na początku jakieś drogi podejmujemy postanowienia. Kusi nas by coś zmienić. Robimy jakieś plany. Chcemy być… przyrzekamy, że coś zaczniemy robić… czegoś nigdy nie robić… U progu nowego roku szkolnego oczekiwania i postanowienia mają starsi i młodsi, uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Continue reading "Co po wakacjach…?"