Zimowa szkoła nauczycieli w Metisie

Ferie zimowe to czas, kiedy można pomyśleć o sobie – wyjechać na wczasy, nadrobić zaległości w lekturze, wyjściach do kina lub teatru czy po prostu poleniuchować. Wielu nauczycieli wykorzystuje ten okres na doskonalenie własnego warsztatu pracy. Przerwa w zajęciach dydaktycznych jest dobrą okazją, aby bez pośpiechu i presji obowiązków szkolnych pogłębić wiedzę i zdobyć nowe doświadczenia.

Ferie zimowe to czas, kiedy można pomyśleć o sobie – wyjechać na wczasy, nadrobić zaległości w lekturze, wyjściach do kina lub teatru czy po prostu poleniuchować. Wielu nauczycieli wykorzystuje ten okres na doskonalenie własnego warsztatu pracy. Przerwa w zajęciach dydaktycznych jest dobrą okazją, aby bez pośpiechu i presji obowiązków szkolnych pogłębić wiedzę i zdobyć nowe doświadczenia.

Taką możliwość stwarza nauczycielom ROM-E Metis w Katowicach, którego bogata oferta szkoleń wakacyjnych od lat przyciąga nauczycieli zainteresowanych swoim rozwojem zawodowym. Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach przedpołudniowych, co pozwala łączyć pożytek pracy z przyjemnością wypoczynku.

W tegorocznej edycji warsztatów feryjnych znalazły się zajęcia z zakresu profilaktyki, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacji kulturalnej i artystycznej oraz wykorzystania nowoczesnych metod i technik w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Cieszyły się one wielkim zainteresowaniem, które jest dowodem na to, że zarówno tematyka jak i poziom szkoleń spełnia oczekiwania ambitnych i kreatywnych nauczycieli.

Z zimowej propozycji Metisu skorzystało 367 osób. W 16 grupach seminaryjno-warsztatowych brali udział nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, opiekunowie z placówek oświatowych wychowawczych i opiekuńczych a także młodzieżowi animatorzy kultury.

Wśród uczestników szkoleń największą grupę stanowili nauczyciele ze szkół podstawowych. Licznie reprezentowane były również gimnazja i przedszkola. Pracownicy tych placówek są szczególnie zainteresowani podnoszeniem jakości pracy własnej, a tym samym swoich szkół i przedszkoli. Przyjeżdżali do ośrodka z wielu, nawet najodleglejszych zakątków naszego województwa, m.in. z Wisły, Bielska-Białej czy Szczekocin.

Na uwagę zasługuje fakt, iż spora grupa uczestników to osoby często korzystające z różnych form doskonalenia oferowanych przez nasz ośrodek, co świadczy o tym, że oferta Metisu jest atrakcyjna zarówno pod względem merytorycznym jak i metodycznym. Dowodem efektywności szkoleń jest praktyczne wykorzystywanie zdobytej wiedzy, o czym nauczyciele często informują konsultantów.

Te opinie cieszą, lecz z drugiej strony stanowią dla nas wyzwanie, aby dbać o wysoki poziom szkoleń i dostosować ich tematykę do potrzeb nauczycieli XXI wieku.

Anna Dzięgiel
nauczyciel-konsultant Pracowni Programów Edukacyjnych
ROM-E Metis w Katowicach